Lietuva yra viena iš „laimingiausių“ šalių,  kur liaudies menas tebėra gyvas, o dabarties meistrų darbuose dar ryškus tradicijų atspindys. Kad ši etninės kultūros sritis ir toliau plėtotųsi, ji turi būti palaikoma ir globojama valstybės.

Lietuvos nacionalinio kultūros centro sumanymas organizuoti respublikinį konkursą „Aukso vainikas“ yra reikšmingas tautodailės puoselėjimo reiškinys.

Konkurso tikslai: palaikyti gyvybingas ir gaivinti, nykstančias tradicines liaudies dailės šakas, atskleisti ir pagerbti talentingiausius meistrus, tradicijų kontekste sukūrusius iškilius liaudies dailės  kūrinius.

Virtuali paroda apie Lietuvos tautodailininkų sąjungos Telšių skyriaus Respublikinių konkursų „Aukso vainikas“ nugalėtojus yra projekto „Menas gimęs Žemaitijos žemėje“ dalis.

Konkursas vyksta nuo 2006 m. iki šių dienų.

LTS Telšių skyrius turi 7 menininkus, kurie yra konkurso „Aukso vainikas“ laureatai.

Virtualios parodos dalyviai:

Pranas Dužinskas2013 m. laureatas.

Vytas Jaugėlatrijų mažųjų vainikėlių nugalėtojas.

Steponas Kaminas2013 m. laureatas.

Virgilijus Mikuckis2013 m. laureatas.

Raimonda ir Vytautas Ramanauskai2014 m. laureatas.

Kazimieras Striaupa2006 m. ir 2011 m. laureatas.

Antanas Vaškys2007 m. ir 2014 m. laureatas.

Antanas Viskantas2018 m. laureatas.