KAZIMIERAS STRIAUPA –  medžio drožėjas

Gimė 1932 m. Žemaičių Kalvarijos sen. Kubakių k.

Nuo 1961 m. gyvena Platelių sen. Dovainių k. kolūkyje, dirbo vairuotoju.

Drožinėti pradėjo 1993 m. K. Striaupa drožia šventuosius, Kristaus gyvenimo ir mirties scenas, Užgavėnių kaukes, vaizdus iš kaimo gyvenimo ir kt. Medžio drožybos niekur nesimokė.

LTS narys nuo 2000 m.

Pirmoji autorinė paroda įvyko 1995 m. Žemaitijos nacionalinio parko informacijos centre.

2004 m. Respublikinės medžio drožėjų konkursinės parodos Lionginui Šepkai atminti laureatas.

2006 m. ir 2011 m. Respublikinės konkursinės liaudies meno parodos „Aukso vainikas“ laureatas.

1999 m. sodyboje, Dovainių kaime, K. Striaupa įkūrė savo kūrybos muziejų.

Striaupos darbų yra įsigiję Žemaitijos nacionalinio parko direkcija, Lietuvos nacionalinis muziejus, privatūs asmenys.

Ypač didelio menotyrininkų, meno kolekcionierių susidomėjimo K. Striaupos kūryba sulaukė Islandijoje, pasaulio tautų meno mugėje.

Peržiūrėti autoriaus darbus